Ligger du i riskzonen?

Det är många som har problem med sina tänder, vad kan du göra åt din munhygien:

” Det är viktigt att du tar reda på om du ligger i riskzonen för hål. Det här är en del av den tandvård i Stockholm som du har rätt till. Se till att fråga din tandläkare om du bör vara extra försiktig och ta reda på hur du på bästa sätt kan undvika hål i tänderna. Muntorrhet är ett typiskt exempel på en situation då tänderna är särskilt känsliga för kariesangrepp. Saliv kan nämligen på ett naturligt sätt behandla begynnande hål. Äldre människor brukar lida av muntorrhet men man kan även råka ut för detta på grund av mediciner, så man kan inte enbart bedöma risken utifrån ålder. ”

Läs om förebyggande tandvård!