I diskussioner om webstandarder avses i allmänhet att man skall följa de riktlinjer som uttryckts av W3C. För den som vill ha en sida som utgår från aktuella webstandarder gäller att ha giltig HTML/XHTML, att man frångår tabeller till förmån för CSS, att man skall anpassa sidan så den fungerar för samtliga web browsers som finns på marknaden. Kanske kommer vi framöver också inkludera responsiv design i webstandarder. Detta skulle innebära enkelhet att surfa via telefoner och plattor. I takt med att vårt beteende förändras, ändras också vad som är standard. Fördelarna med att hålla sig till standards gäller inte bara snabbhet att sätta sig in i hur en sida fungerar utan också större möjlighet att stiga i serpen. Därtill kortare laddningstid för sidan.